Furvlenn hwilans

NEHEMYA 7

1Surların onarımı bitip kapılar yerine takıldıktan sonra, kapı nöbetçileri, ezgiciler ve Levililer göreve atandı. 2Kardeşim Hanani'yle kale komutanı Hananya'yı Yeruşalim'e yönetici atadım. Hananya güvenilir bir kişiydi. Çoğu insandan daha çok Tanrı'dan korkardı. 3Onlara, “Güneş ortalığı ısıtıncaya kadar Yeruşalim kapıları açılmasın” dedim, “Kapı nöbetçileri görev başındayken kapıları kapalı tutsunlar. Kapıları siz sürgüleyin ve Yeruşalim'de oturanlara nöbet görevi verin. Bazıları bu görevi yapsın, bazıları da evlerinin çevresinde nöbet tutsun.”

Sürgünden Dönenlerin Listesi

(Ezr.2:1-70)

4Yeruşalim geniş, büyük bir kentti, ama nüfusu azdı. İçindeki evler henüz onarılmamıştı. 5Tanrım soylarına göre halkın sayımı yapılabilsin diye soyluları, yetkilileri ve bütün halkı toplamamı istedi. Sürgünden ilk dönenlerin soy kütüğünü buldum. İçinde şunlar yazılıydı:

6Babil Kralı Nebukadnessar'ın sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahuda'daki kendi kentlerine döndü. 7Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordekay, Bilşan, Misperet, Bigvay, Nehum ve Baana'nın önderliğinde geldiler.

Sürgünden dönen İsrailliler'in sayıları şöyleydi:

8Paroşoğulları: 2 172

9Şefatyaoğulları: 372

10Arahoğulları: 652

11Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2 818

12Elamoğulları: 1 254

13Zattuoğulları: 845

14Zakkayoğulları: 760

15Binnuyoğulları: 648

16Bevayoğulları: 628

17Azgatoğulları: 2 322

18Adonikamoğulları: 667

19Bigvayoğulları: 2067

20Adinoğulları: 655

21Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98

22Haşumoğulları: 328

23Besayoğulları: 324

24Harifoğulları: 112

25Givonlular: 95

26Beytlehemliler ve Netofalılar: 188

27Anatotlular: 128

28Beytazmavetliler: 42

29Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743

30Ramalılar ve Gevalılar: 621

31Mikmaslılar: 122

32Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 123

33Öbür Nevo Kenti'nden olanlar: 52

34Öbür Elam Kenti'nden olanlar: 1254

35Harimliler: 320

36Erihalılar: 345

37Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 721

38Senaalılar: 3 930

39Kâhinler:

Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973

40İmmeroğulları: 1 052

41Paşhuroğulları: 1 247

42Harimoğulları: 1017

43Levililer:

Kadmiel ve Hodeva soyundan gelen Yeşuoğulları: 74

44Ezgiciler:

Asafoğulları: 148

45Tapınak kapı nöbetçileri:

Şallumoğulları, Ateroğulları,

Talmonoğulları, Akkuvoğulları,

Hatitaoğulları, Şovayoğulları: 138

46Tapınak görevlileri:

Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,

47Kerosoğulları, Siaoğulları, Padonoğulları,

48Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Şalmayoğulları,

49Hananoğulları, Giddeloğulları, Gaharoğulları,

50Reayaoğulları, Resinoğulları, Nekodaoğulları,

51Gazzamoğulları, Uzzaoğulları, Paseahoğulları,

52Besayoğulları, Meunimoğulları, Nefişesimoğulları,

53Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,

54Baslitoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,

55Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,

56Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.

57Süleyman'ın kullarının soyu:

Sotayoğulları, Soferetoğulları, Peridaoğulları,

58Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,

59Şefatyaoğulları, Hattiloğulları,

Pokeret-Hassevayimoğulları, Amonoğulları.

60Tapınak görevlileriyle Süleyman'ın kullarının soyundan olanlar: 392

61Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addon ve İmmer'den dönen, ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrail'den geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:

62Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 642

63Kâhinlerin soyundan:

Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillay'ın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillay'ın oğulları. 64Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı. 65Vali, Urim ile Tummim'i* kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.

66Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.

67-69Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle,

kadınlı erkekli 245 ezgici,

736 at,

245 katır+ ,

435 deve,

6 720 eşek vardı.

70Bazı aile başları onarım işi için bağışta bulundu: Vali hazineye 1 000 darik+ altın, 50 çanak, 530 kâhin mintanı bağışladı.

71Bazı aile başları da iş için hazineye 20 000 darik+ altın, 2 200 mina+ gümüş verdiler. 72Halkın geri kalanı ise, toplam 20 000 darik altın, 2 000 mina+ gümüş ve 67 kâhin mintanı verdi.

73- Kâhinler, Levililer, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri, ezgiciler, sıradan insanlar ve bütün İsrailliler kentlerine yerleştiler.

Kutsal Kitap Yeni Ceviri

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi) & The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları, 2001,2008

More Info | Version Index