Furvlenn hwilans

Levitiko 16:3

3‌ʻE pehē ni ʻae haʻu ʻa ʻElone ki he potu māʻoniʻoni: ʻe ʻomi ʻe ia ʻae pulu mui ko e feilaulau maʻae angahala, mo e sipitangata ki he feilaulau tutu.”