Furvlenn hwilans

ʻEkisotosi 26:2

2Ko hono lōloa ʻoe puipui ʻe taha, ko e hanga ʻe nimangofulu ma ono, mo hono māukupu ʻoe puipui pe taha ko e hanga ʻe valu: pea ʻe fuofua tatau pe ʻae ngaahi puipui kotoa pē.