Furvlenn hwilans

ʻEkisotosi 15:16

16‌ʻE tō ʻae manavahē mo e ilifia kiate kinautolu:

ʻi hono lahi ʻo ho nima te nau longo mate pe ʻo hangē ha maka:

kaeʻoua ke hoko atu ho kakai, ʻE Sihova,

ke ʻoua ke hoko atu ʻae kakai, ʻaia kuo ke fakatau: