Furvlenn hwilans

Levitiko 15:22

22Ayooyo uuguma cintu neciba comwe ncakede asanzye zyakusama zyakwe akusamba amubili akusofwaala mane kusikila kumabbililo.