Furvlenn hwilans

Matalikilo 42:7

7Nkabela Josefa naakabona babunyina wakabaziba, elyo wakalifulunganya mbuli mweenzu, wabaambila cakuhalamuka. Wakababuzya kuti, Mwazwa kuli? Bakati, Twazwa kunyika ya-Kanana kuzoosunza zyakulya.