Furvlenn hwilans

Yohane 8:36

36Are Mai meni nikare besamunoya, awa nikare mui amu me amu nuamunowa.