Furvlenn hwilans

Yohane 19:10

10Ago wenu Pilato meni ego senua awa, “Ni ge namore kaka samu inosa, atonua. Nane sana nuamunosita ni pasinaira betamunosi, amira putou namore potai, awa ni kaka gamu inosita?”