Furvlenn hwilans

Sam 115:5-7

5-7A' mqngr da kxnzlz lcng trnzycmneung x trnzobqung.

Trnzxlrung, trnzycminiung,

X trnzrtcngiung da.

Trnzrmaleung x trnzvzneung.

8Leplz kcng tzrwz-ngrng mqngr drka' lcng tzlz

X krkcng tzangiolr nidr nzapu-kzlr nidr mz trnzrngisc-krdru zmatq.

Nznabung, mztr mwi, nradrtqdr ngq, trnzycngrlrung,

Trnzrtcngiung da, trnzxngitrung, x trnzvzneung.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index