Furvlenn hwilans

ทิตัส 1:3

3กับ​เมื่อ​เถิง​เวลา​ตี้​พระเจ้า​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา​ก๋ำหนด​ไว้ พระองค์​ก็​เปิดเผย​ถ้อยกำ​นี้​แล้ว โดย​สั่ง​หื้อ​ข้าพเจ้า​ไป​บอก​หื้อ​คน​อื่น​ฮู้