Furvlenn hwilans

กิจก๋าน 11

เปโตร​ปิ๊ก​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม

1หมู่​อัครทูต​กับ​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​อยู่​ใน​แคว้น​ยูเดีย​ได้ยิน​ว่า​คน​ต่างจ้าด​ก็​เจื้อ​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​เหมือน​กั๋น 2แต่​เมื่อ​เปโตร​ปิ๊ก​มา​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม หมู่​คน​ตี้​หัน​ตวย​ว่า​คน​ต่างจ้าด​ตี้​ฮับเจื้อ​พระเยซู​ควร​เข้า​พิธี​สุหนัต ก็​ด่า​ต้าน​ว่า 3“เจ้า​เข้า​ไป​ใน​บ้าน​ของ​หมู่​ตี้​บ่ได้​เข้า​พิธี​สุหนัต ก็​บ่ถูกต้อง ป๋าย​บ่ปอ​ยัง​กิ๋น​ข้าว​ฮ่วม​กับ​หมู่​เขา​ตวย”

4เปโตร​จึง​เล่า​เถิง​สิ่ง​ต่างๆ ตี้​เกิด​ขึ้น​หื้อ​หมู่​เขา​ฟัง​ตั้งแต่​เก๊า​สุด​ป๋าย​ว่า 5“ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​ก่ำลัง​อธิษฐาน​ตี้​เมือง​ยัฟฟา​นั้น ข้าพเจ้า​อยู่​ใน​ภาวะ​เกิ่ง​หลับ​เกิ่ง​ตื่น แล้ว​หัน​นิมิต มี​อย่าง​นึ่ง​ผ่อ​เหมือน​ผ้า​สี่​แจ่ง​ผืน​ใหญ่​ลง​มา​เอง​เหมือน​ว่า​มี​คน​ก๋ำ​แจ่ง​ผ้า​ลง​มา​จาก​ฟ้า​มา​หา​ข้าพเจ้า 6ข้าพเจ้า​ปักต๋าผ่อ​ถี่ๆ ใน​ผ้า​ผืน​นั้น หัน​มี​สัตว์​สี่​ตี๋น​เตียว​ดิน สัตว์​ป่า สัตว์​เลื้อยกาน กับ​นก​ใน​อากาศ 7แล้ว​ข้าพเจ้า​ก็​ได้ยิน​เสียง​อู้​ว่า ‘เปโตร​เหย ลุก​ขึ้น​มา​ฆ่า​สัตว์​หมู่​นี้​กิ๋น​เต๊อะ’ 8แต่​ข้าพเจ้า​ก็​ตอบ​ว่า ‘อึ บ่ได้​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ข้าพเจ้า​บ่เกย​กิ๋น​ของ​ต้อง​ห้าม​กาว่า​ของ​เป๋น​มลทิน สัตว์​หมู่​นี้​บ่เกย​เข้า​ปาก​ข้า​พระองค์​เลย​สัก​กำ’

9“มี​เสียง​อู้​จาก​ต๊องฟ้า​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สอง​ว่า ‘สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​สะอาด​แล้ว เจ้า​บ่ควร​ถือ​ว่า​เป๋น​มลทิน’ 10เหตุก๋ารณ์​นี้​เกิด​ขึ้น​อย่าง​เดียว​กั๋น​เถิง​สาม​เตื้อ แล้ว​ของ​ตึงหมด​ก็​ลอย​ปิ๊ก​ขึ้น​ไป​บน​ต๊องฟ้า​แหม

11“เวลา​เดียว​กั๋น​นั้น​ก็​มี​สาม​คน​มา​ยืน​ตั๊ด​หน้า​บ้าน​ตี้​ข้าพเจ้า​อยู่ ป้อจาย​คน​นึ่ง​ใจ๊​หมู่​เขา​มา​จาก​เมือง​ซีซารียา​มา​หา​ข้าพเจ้า 12แล้ว​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​บอก​ข้าพเจ้า​หื้อ​ไป​ตวย​หมู่​เขา​เต๊อะ บ่ต้อง​สงสัย ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตึง​หก​คน​นี้​ก็​ไป​ตวย​ข้าพเจ้า แล้ว​หมู่​เฮา​ก็​เข้า​ไป​ใน​บ้าน​ของ​โครเนลิอัส​ตี้​ใจ๊​คน​มา​หา​ข้าพเจ้า 13โครเนลิอัส​ก็​อู้​หื้อ​หมู่​เฮา​ฟัง​ว่า เขา​หัน​ทูตสวรรค์​ยืน​อยู่​ใน​บ้าน​ของ​เขา แล้ว​อู้​ว่า ‘หื้อ​ส่ง​คน​ไป​ตี้​เมือง​ยัฟฟา ไป​เจิญ​ซีโมน​ตี้​คน​ฮ้อง​กั๋น​ว่า​เปโตร​มา​หา 14เปโตร​คน​นี้​จะ​เล่า​เถิง​ถ้อยกำ​ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​ต้าน​กับ​สมาชิก​ใน​ครอบครัว​ของ​ต้าน​ได้​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ

15“เมื่อ​ข้าพเจ้า​ตั้งเก๊า​อู้ พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ก็​ลง​มา​อยู่​กับ​หมู่​เขา เหมือน​กับ​ตี้​มา​อยู่​กับ​หมู่​เฮา​ต๋อน​เริ่ม​ต้น​นั้น 16เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​กึ๊ด​เถิง​สิ่ง​ตี้​พระเยซู​อู้​ไว้​ว่า ‘ยอห์น​หื้อ​ฮับ​บัพติศมา​ด้วย​น้ำ แต่​หมู่​เจ้า​จะ​ฮับ​บัพติศมา​ด้วย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์’ 17จาอั้น​ถ้า​พระเจ้า​หื้อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​กับ​หมู่​เขา เหมือน​หมู่​เฮา​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​แล้ว ข้าพเจ้า​จะ​ขัดขืน​พระเจ้า​ก็​ตึง​บ่ได้”

18เมื่อ​หมู่​เขา​ได้ยิน​จาอั้น ก็​เลิก​ว่า​เปโตร แล้ว​ปา​กั๋น​สรรเสริญ​พระเจ้า​ว่า “พระเจ้า​ก็​โผด​หื้อ​สิทธิ์​คน​ต่างจ้าด ตี้​จะ​กลับใจ๋​จาก​บาป​กับ​ได้​ฮับ​จีวิต​นิรันดร์”

คริสตจักร​ใน​เมือง​อันทิโอก

19ฝ่าย​หมู่​ผู้เจื้อ​ตี้​แตก​ขะแล​ขะแจ​ไป​ต๋อน​ตี้​มี​ก๋าน​ค่ำเข​หลังจาก​สเทเฟน​ต๋าย พ่อง​ก็​ไป​ไก๋​แผว​ดินแดน​ฟีนิเซีย พ่อง​ไป​เกาะ​ไซปรัส พ่อง​ผด​ไป​แผว​เมือง​อันทิโอก แต่​คน​หมู่​นี้​บอก​ถ้อยกำ​เรื่อง​พระเยซู​หื้อ​จาว​ยิว​ฟัง​เต้าอั้น 20ผู้เจื้อ​จาว​เกาะ​ไซปรัส​กับ​จาว​เมือง​ไซรีน​บาง​คน​มา​แผว​เมือง​อันทิโอก แล้ว​ปา​กั๋น​บอก​ข่าวดี​เกี่ยวกับ​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​หื้อ​กับ​จาว​กรีก 21ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​อยู่​กับ​หมู่​เขา เยียะ​หื้อ​มี​คน​มา​ฮับเจื้อ​กับ​ตวย​ต๋าม​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​เป๋น​จ๋ำนวน​นัก

22ข่าว​นี้​เล่าลือ​ไป​แผว​คริสตจักร​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม คริสตจักร​ก็​ส่ง​บารนาบัส​ไป​เมือง​อันทิโอก เปื้อ​ผ่อ​เหตุก๋ารณ์​ตี้​เกิด​ขึ้น​ตี้​หั้น 23เมื่อ​บารนาบัส​มา​แผว​เมือง​อันทิโอก​แล้ว หัน​ว่า​พระเจ้า​ปั๋นปอน​คน​ตี้​หั้น​แต๊ๆ เขา​ก็​ดีใจ๋​ขนาด แล้ว​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​กับ​หมู่​เขา​หื้อ​เจื้อฟัง​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​อย่าง​มั่นคง 24บารนาบัส​เป๋น​คน​ดี มี​ความ​เจื้อ​เข้มแข็ง เขา​ได้​ฮับ​ก๋าน​ดลใจ๋​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ จึง​มี​คน​จ๋ำนวน​นัก​เข้า​มา​ฮับเจื้อ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า

25จาก​นั้น​บารนาบัส​ก็​ไป​ตวย​หา​เซาโล​ตี้​เมือง​ทาร์ซัส 26เมื่อ​ปะ​เซาโล​แล้ว ก็​ปา​มา​ตี้​เมือง​อันทิโอก แล้ว​ตึง​สอง​คน​ก็​เข้า​ฮ่วม​จุมนุม​กับ​คน​ใน​คริสตจักร​ตี้​หั้น​เป๋น​เวลา​นึ่ง​ปี๋​เต๋ม ต้าน​ตึง​สอง​สั่ง​สอน​คน​เป๋น​จ๋ำนวน​นัก หมู่​ผู้เจื้อ​ได้​จื้อ​ว่า​คริสเตียน​เป๋น​ครั้ง​แรก​ตี้​เมือง​อันทิโอก​นี้​ละ

27ใน​เวลา​นั้น​มี​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​บาง​คน​ลุก​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม​เตียวตาง​ไป​เมือง​อันทิโอก 28มี​คน​นึ่ง​ใน​หมู่​นั้น​จื้อ​อากาบัส เขา​ยืน​ขึ้น​ใน​ตี้​จุมนุม แล้ว​ตวายตั๊ก​โดย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ว่า จะ​เกิด​ก๋าน​กั้นอยาก​ครั้ง​ใหญ่​ใคว่​อาณาจักร​โรม (​เหตุก๋ารณ์​นี้​เกิด​ขึ้น​ใน​สมัย​ของ​จักรพรรดิ​คลาวดิอัส​) 29ย้อนจาอั้น​หมู่​ผู้เจื้อ​ตี้​อยู่​ใน​เมือง​อันทิโอก ก็​ตกลง​กั๋น​ตี้​จะ​หื้อ​ความ​จ้วยเหลือ​กับ​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​อาศัย​อยู่​ใน​แคว้น​ยูเดีย ต๋าม​แฮง​ตี้​จะ​จ้วย​ได้ 30หมู่​เขา​ก็​เยียะ​จาอั้น คือ​เก็บ​ฮอม​เงิน​คำ แล้ว​มอบ​หื้อ​บารนาบัส​กับ​เซาโล​เอา​ไป​หื้อ​ผู้ปกครอง​ของ​คริสตจักร​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม