Furvlenn hwilans

1 โครินธ์ 12:12

เฮา​เป๋น​ตั๋ว​เดียว​กั๋น​ใน​พระคริสต์

12ก็​เหมือน​กับ​ตั๋วๆ​เดียว​ตี้​มี​หลาย​ส่วน​อยู่​ตวย​กั๋น เถิงแม้​จะ​มี​หลาย​ส่วน แต่​ตึงหมด​ก็​ยัง​เป๋น​ตั๋ว​เดียว​กั๋น ตั๋ว​ของ​พระคริสต์​ก็​เป๋น​จาอั้น