Furvlenn hwilans

Ioanes 16:7

7Eala moli ale eau vei seselea mutoue, mai ge eau ge tuga taro amutou, ale eia ge taritigi sesele tamutou, la vuhula mai eau kama ge tuga, la tahalo ale ge vivagari amutouo, mai La Kalulu La Marokala ale eau veitia mutou ovolao, eia kama ge gomai tamutoue. Tio mai eau ge tuga, tiele eau ge baha taroa somai tamutoue.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index