Furvlenn hwilans

1 Korin 12:29

29La Tahalo Uru, eia kama tabaria veia etato tomi ge la bilalaha tetala ale ge valolo. Eia kama veia etato tomi ge veipala la merera tetala. Eia kama tabaria veia etato tomi ge vimarimari la valalua me hatavivile te la lotu. Etato tomi tai kama igigo la golu la karutula ale veipala la vagagarila tetala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index