Furvlenn hwilans

Khiav Dim 15

Mauxe zaj nkauj

1Thaum ntawd Mauxe thiab cov Yixayee hu zaj nkauj no rau Yawmsaub hais tias,

“Kuv yuav hu nkauj qhuas Yawmsaub

rau qhov nws twb kov yeej loj kawg nkaus,

nws muab tej nees thiab tej tub rog caij nees

laim kiag rau hauv hiavtxwv.

2Yawmsaub yog kuv lub zog

thiab yog kuv zaj nkauj,

thiab nws yog tus uas cawm kuv dim.

Nws yog kuv tus Vajtswv ntag,

kuv yuav qhuas nws,

nws yog kuv txiv tus Vajtswv,

kuv yuav qhuas ntxhias nws.

3Yawmsaub yog tus txawj ua rog,

nws lub npe hu ua Yawmsaub.

4Yawmsaub muab Falau tej tsheb ua rog

thiab nws tej tub rog

laim kiag rau hauv hiavtxwv,

nws cov thawj rog uas txawj heev

kuj tog kiag rau hauv Hiavtxwv Liab.m

5Dej nphau los nyab kiag lawv,

lawv tog rau hauv qab thu

yam li lub pob zeb.

6Au Yawmsaub, koj txhais tes xis

muaj hwjchim loj kawg.

Au Yawmsaub, koj txhais tes xis

tsoo yeeb ncuab tawg ntsoog tag.

7Koj siv koj lub hwjchim meej mom loj kawg

muab cov uas tawm tsam koj

ntxeev kiag pov tseg,

koj tso koj txojkev npau taws

muab lawv hlawv kub hnyiab tag

yam nkaus li quav nyab.

8Koj lub qhov ntswg ua pa ntsawj dej

sawv siab zuj zus,

tej dej sawv siab ua ib phab,

tej dej hauv hiavtxwv kuj nkoog khov kho.

9Cov yeeb ncuab hais tias,

‘Kuv yuav raws qab, kuv yuav caum cuag,

kuv yuav muab tej uas txeeb tau los faib.

Kuv yuav ua txhua yam rau lawv

raws li kuv lub siab xav

kom pov khawv nkaus.

Kuv yuav rho ntaj, kuv txhais tes

yuav ua kom lawv puam tsuaj.’

10Koj tshuab koj li cua ntsawj tuaj,

dej hiavtxwv nyab kiag lawv.

Lawv tog rau hauv cov dej

uas nphau nyab kiag los ib yam li txhuas.

11“Au Yawmsaub, tej timtswv huvsi

tus twg zoo cuag li koj?

Tus twg zoo cuag li koj,

uas dawb huv kawg nkaus,

thiab muaj lub koob meej

uas txaus hwm kawg,

thiab ua tej txujci phimhwj?

12Koj tsa kiag koj txhais tes xis,

lub ntiajteb kuj muab lawv nqos tag nrho.

13“Koj muaj txojkev hlub ruaj khov

es coj haiv neeg uas koj txhiv dim lawm.

Koj siv koj lub zog coj lawv txoj hauv kev

mus txog koj lub chaw nyob uas dawb huv.

14Ib tsoom neeg tau hnov,

mas lawv tshee hnyo.

Cov neeg uas nyob hauv

Filixatee tebchaws poob siab kawg.

15Nimno Edoo cov thawj kuj ntshai kawg,

Mau‑a cov nom tswv kuj ntshai

ib ce tshee hnyo,

cov neeg hauv Khana‑as tebchaws

sawvdaws siab ntsws yaj tag.

16Lawv raug kev txhawj kev ntshai

ua siab puas tsus.

Au Yawmsaub, vim yog koj txhais tes

uas muaj hwjchim loj kawg,

lawv thiaj li nyob twjywm

tsis ua zog yam li pob zeb

mus txog thaum koj haiv neeg

hla dhau tag lawm,

mus txog thaum cov neeg

uas koj twb txhiv dim lawm hla dhau mus.

17Koj yuav coj lawv los thiab muab lawv

txawb rau saum koj lub roob,

au Yawmsaub, yog lub chaw

uas koj ua cia rau koj nyob,

thiab yog lub chaw pe hawm koj

uas koj txhais tes tsim cia.

18Yawmsaub yuav kav mus

ib txhis tsis kawg.”

Mili‑as zaj nkauj

19Thaum Falau tej nees thiab tej tsheb ua rog thiab nws tej tub rog caij nees nqes mus rau hauv hiavtxwv, Yawmsaub kuj ua kom dej hiavtxwv nphau los nyab kiag, tiamsis cov Yixayee mas taug kev qhuav qhawv hauv nruab nrab hiavtxwv.

20Aloo tus muam Mili‑as uas ua tus cev Vajtswv lus txawm coj ib lub nruas npuaj hauv nws txhais tes thiab cov pojniam sawvdaws npuaj nruas seev cev raws nws qab. 21Mili‑as hu nkauj rau lawv tias,

“Cia li hu nkauj qhuas Yawmsaub

rau qhov nws twb kov yeej loj kawg nkaus.

Nws muab tej nees thiab tej tub rog caij nees

laim kiag rau hauv hiavtxwv.”

Dej iab ntawm Mala

22Dhau ntawd Mauxe coj cov Yixayee tawm ntawm Hiavtxwv Liab mus rau hauv tebchaws moj sab qhua Su. Lawv mus tau peb hnub ke hauv tebchaws moj sab qhua nrhiav tsis tau dej haus kiag li. 23Thaum lawv los txog ntawm Mala, lawv kuj haus tsis tau cov dej ntawm Mala rau qhov cov dej ntawd iab heev. Vim li no thiaj hu ua Mala.n24Cov pejxeem thiaj li yws yws Mauxe tias, “Peb yuav haus dabtsi?” 25Mauxe txawm tsa suab thov Yawmsaub. Yawmsaub thiaj qhia ib tog ntoo rau Mauxe pom, mas nws muab pov rau hauv dej, dej txawm qab lawm.

Thaum nyob qhov chaw ntawd Yawmsaub thiaj qhia nws tej kab ke thiab nws tej kevcai rau lawv thiab sim lawv lub siab. 26Yawmsaub hais tias, “Yog nej ua tib zoo mloog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv tej lus thiab ua tej uas hum nws lub siab, thiab tig ntsej mloog nws tej lus nkaw thiab ua raws li nws tej kab ke txhua qhov, mas tej mob nkeeg uas kuv ua rau cov Iyi ntawd kuv yuav tsis tso rau saum nej kiag li, rau qhov kuv yog Yawmsaub, yog tus uas kho nej.”

27Dhau ntawd lawv txawm los txog ntawm Elee uas muaj kaum ob lub qhov dej txhawv thiab muaj xya caum tsob toov laj. Lawv txawm tsuam chaw nyob ntawm cov qhov dej ntawd.

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index