Furvlenn hwilans

Matthew 7:7

Ngenge milockelu gadabiyeng

Luk 11:9-13

7“Ngenge ameine fikengeleme banogale milockelu gadabiyeng, ailu wiyac bafuwanogale basackelu gadabiyeng. Ailu nu witiyengelenale nuwa holelu gadabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index