Furvlenn hwilans

Hõmãn 3:27

27Putep te xĩy yã yãy pe'ãpaxex? Putep te xĩy 'ãyõgkãnãmnãm hã 'ãxip? 'Ok yũmũ'ãte hãmyok mĩy, pu Topa yũmũg putup? 'Ok yũmũg yĩpkox pip Topa yõg xat'ax pu', nũy yũmũg kuxa tupmã'? 'Ãmhok. 'Ap kaxĩy'ah. Pãyã yũmũg kuxa mãm ka'ok Yeyox kopah, hu Topa te yũmũg kuxa tupmãhã', pu tu kuxa max.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index