Furvlenn hwilans

Luk 2

Kabuka ki Yeŧu

1Naşih najeenkal anwooŋ *Ŧeŧar Aguŧtu ado wal mënţan aji bapiiŧan bañaaŋ bŧi. 2Ppiiŧan itim paŋ, panwooŋ pŧeek, padolana ţi wal wi Kiriniyuŧ awooŋ nanŧuŋa i uŧaak wi Ŧiri.

3Bañaaŋ bŧi baya ppiiŧan, andoli du ubeeka wi bateem. 4Kë *Yoŧef ul kak anaţnaana ubeeka wi *Naŧaret ţi uŧaak wi *Galilay pya uŧaak wi Yuda, du Betleyem, ubeeka wi *Dayiţ, ţiki awo i pşini pi nul. 5Aya pa ppiiŧan da, ul na *Mariya, poonu i ajokuŋ, anwoyi na kayiŋ.

6Wi bawooŋ ţi Betleyem, kë wal wi Mariya awooŋ i kabuk, kë uşë ban. 7Kë abuk napoţ ñiinţ, bajeenul. Abooţana na ilaañ, apiinţana ţi kambëŋan, ţiki baanţënkbër aka dko dpiinţ du meeţ di bayaanţ.

Uwanjuŧ upën awinana ţi kadun ki bayafan

(Maci 2.1-15)

8Ţi uŧaak mënţ wuŋ, bayafan baloŋ baji bafër du ŋţeeh kayeŋ itani yi baka. 9*Uwanjuŧ uloŋ wi Ajugun upën awinana ţi kadun ki baka, kë mndëm mi Naşibaţi manşë jeehan baka, kë balënk maakan. 10Kë uwanjuŧ uşë ji na baka : « Nawutan kalënk, dbi pţupan uţup unkluŋ kaţij mnlilan mweek ţi bañaaŋ bŧi : 11*Nabuuran Bañaaŋ abuka ţi uŧejan wi nţa wi pa an, du ubeeka wi *Dayiţ naşih : ul awooŋ *Kriŧtu Ajugun. 12Kë hënk di di nakyaaŋ kayikrënaan napoţ mënţ: naţënk babooţana na ilaañ, bapiinţana ţi kambëŋan. »

13Ţi dko mënţ, kë pnŧuk pweek pi ŋwanjuŧ ŋi baţi paşë wuj, anaakiir na uŧeek, aşë beeb Naşibaţi aji :

14« Naşibaţi adëm du baţi duuţ,

mnjeeh mi nul manwala ţi mboş

pa bañaaŋ biki aŋaluŋ! »

Bayafan baya Betleyem

15Wi ŋwanjuŧ ŋakakuŋ baţi, aduk baka, kë bayafan başë ţëlşër aji : « Nawulën ŋya te Betleyem, ŋya ŋwin uko unwooŋ, wi Ajugun adoluŋ kë ŋmee. »

16Hënk di di baŧaranuŋ aya, baţënk Mariya, na Yoŧef, na napoţ aambaaŋ abuka buka, kë apiinţ ţi kambëŋan. 17Wi bawinuluŋ, aşë kakalëş uko wi *uwanjuŧ uţupuŋ baka ţi napoţ mënţ. 18Bañaaŋ bŧi banŧiinkuŋ bayafan, bañoŋar ţi uko wi baţupuŋ. 19Kë Mariya, anin Yeŧu, ahank bnuura iko inţëpuŋ bŧi ţi kaţëbul, aşë şalnţën ya. 20Bayafan bawugşa wal mënţ akak, aşë dëman Naşibaţi, abot abeeba ţi iko bŧi yi baŧiinkuŋ akuţ awin. Iko mënţ yuŋ iţëp jibi uwanjuŧ ujakuŋ na baka.

Bawalan Yeŧu kaŧëmp

21Ţi unuur uţënk bakreŋ, wal wi pwala *kaŧëmp pi napoţ ubani. Kë baţu'a katim ki Yeŧu, jibi *uwanjuŧ uţupuŋ Mariya, wi awooŋ aandobi wo na kayiŋ.

Baţij Yeŧu aya adiiman du Katoh Kaweek ki Naşibaţi

22Ŋnuur ŋabani ŋi *Yoŧef na *Mariya bawooŋ biki kabaañëş bañow jibi *Bgah bi Moyiŧ bajakuŋ. Baţij Yeŧu du ubeeka wi Yeruŧalem, kaya kadiimana Ajugun. 23Bado haŋ ţiki upiiŧ ţi ulibra wi Bgah bi Ajugun, aji : « Bajeen ñiinţ awo kafah ki Ajugun. »+ 24Bawo i kado kak bafiŋar Ajugun ŋrikaţe ŋtëb, ukaş na waaţ këme ŋbalab ŋtëb ŋanhojuŋ, jibi Bgah bi Ajugun bajakuŋ+.

Ŧimeyoŋ abeeb Naşibaţi wi awinuŋ Yeŧu

25Kë ñiinţ aloŋ aşe wo wal mënţ du Yeruŧalem, anwooŋ katim ki Ŧimeyoŋ. Awo ñaaŋ anwooŋ naŧool ţi këş ki Naşibaţi abot adëmana bnuura. « Awo wo ţi pyoonk wal wi Naşibaţi akwentuŋ mnkuul mi *Iŧrayel. » Kë *Uhaaş wi Naşibaţi uşë wo ţi a. 26Uhaaş wi Naşibaţi ubi ţupa kë aankkeţ, bë aanwin Kriŧtu, i Ajugun ayiluŋ. 27Uhaaş wi Naşibaţi uţija te du *Katoh Kaweek ki Naşibaţi. Kë wi bajug Yeŧu baţijuluŋ da, pya kado uko wi *Bgah bi Moyiŧ bajakuŋ, 28Ŧimeyoŋ ayeenka ţi iñen, abeeb Naşibaţi, aşë ji :

29« Ajugun, kahoŋ ki nu kadolanaa,

hënkuŋ ihilan kawutan nalemparu,

aya na mnjeeh,

30ţiki dwin na këş ki naan mbuur manwoonuŋ du iwi,

31mi ibomanuŋ ţi këş ki umundu bŧi.

32Dwin bjeehi bankdoliiŋ imeeţana

ţi banwooŋ baanwo *bayuday

kabot kawo pdëm pi Iŧrayel pntaali pi nu. »

Ŧimeyoŋ aţup uko unkluŋ kabi

33Aşin Yeŧu na anin bañoŋari jibi baŧiinkuŋ Ŧimeyoŋ kë akţiiniyaan uko wi nul. 34Kë Ŧimeyoŋ aşë ñehan Naşibaţi bnuura pa baka, abaa ji na *Mariya anin Yeŧu : « Tenan, Naşibaţi adatuŋ napoţ i, ul akţijuŋ pjot na pnaţa pi bañaaŋ baŧum ţi *Iŧrayel. Aluŋ kado kadiiman mnhina mi Naşibaţi, bañaaŋ baluŋ kado kalaţa. 35Hënk, ŋşal ŋammeniiŋ ţi ŋhaaş ŋi bañaaŋ baŧum, ŋaluŋ kameeţana. Kë iwi Mariya, pjooţan paluŋ kaluŋanu kaţëb ji kakej. »

Aana aţup uko unkmbiiŋ

36Uka ñaaţ aloŋ *Naţupar Naşibaţi i katim ki Aana, awo abuk Fanuwel, i pşini pi Aŧer. Adobi wo wo ñaaţ naweek, aniima ŋşubal paaj na uloŋ 37aşë duka nayoţ. Aana mënţ aka ŋşubal iñeen bakreŋ na ŋbaakër. Aanji low *Katoh Kaweek ki Naşibaţi, kaşë bi duka duka ţi plempara, ţi pyiman na pñehan. 38Aban da wal mënţ aşë wo ţi pbeeb Naşibaţi abot aţiiniyaan uko wi napoţ, bañaaŋ bŧi bankyoonkuŋ mbuur mi Yeruŧalem.

Pkak Naŧaret du uŧaak wi Galilay

39Wi *Yoŧef na *Mariya babaaŋ pdo iko bŧi jibi Bgah bi Ajugun bajakuŋ, bawugşa akak uŧaak wi *Galilay, du Naŧaret, ubeeka wi baka. 40Napoţ adëm na uforŧa, na uşal unŧuŋa, kë bnuura bi Naşibaţi babot awo na a.

Yeŧu aţo na bajukan Bgah du Katoh Kaweek ki Naşibaţi

41Na ŋşubal, bajug Yeŧu baji baya *Ufeŧtu wi Mnjeeh du Yeruŧalem. 42Kë wal wi Yeŧu adoluŋ ŋşubal iñeen na ŋtëb, kë başë ţija, ji udolade wi baka. 43Wi ufeŧtu uţëpuŋ, bawugşa akak, kë Yeŧu napoţ aşë duka Yeruŧalem, kë bajugul baamme. 44Baŋuur aji Yeŧu awo ţi pnŧuk pi bañaaŋ bankyaanţuŋ na baka, bapoş ado unuur upëb abaa naţa pla'a, ahepar na bayiţ baka, na biki bameeruŋ. 45Wi bawooŋ baanwina, aşë wugşa pla'a te Yeruŧalem. 46Ţi unuur uwajanţën, baţënka du *Katoh Kaweek ki Naşibaţi, kë aţo ţi pŧoof pi *bajukan Bgah bi Moyiŧ, aŧiink baka, abot ahepar baka iko iloŋ. 47Bañaaŋ bŧi bankŧiinkuluŋ bañoŋar ţi mntit mi nul, na jibi akŧeemuŋ bajukan baweek. 48Wi bajugul bawinuluŋ, bakak añoŋar maakan. Kë anin aşë ji na a : « Abuk naan, ibaa dolun do we hënk ba? Tenan! Nji na şaaş ŋhaajala maakan awo ţi pla'u. »

49Kë Yeŧu aşë ŧeem aji : « We ukaaŋ kë nakla'ën ba? Naamme kë dwo i kawo ţi katoh ki Paapa i? »

50Kë bajugul başë paam uţup mënţ.

Yeŧu aŧiink bajugul

51Wi wi Yeŧu aşaaŋ awugşa akak *Naŧaret na bajugul, aji ŧiink baka. Kë anin ahank ţi kaţëb ki nul iko bŧi yi aŧiinkuŋ abot awin. 52Yeŧu kë aşë dëm, na uşal, na uleef. Kë Naşibaţi na bañaaŋ bŧi babot alilandëra.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index