Furvlenn hwilans

Mátio 9:22

22Yesu ayibhiri mmʉɛt aghɔ́ yi, aghati yi bɛ, “Mɔ́wa, kɛ́chay. Nɛka ɛnɛ nɛ mɛ nɛ́kʉ ɔtaŋ.” Tɛ́mté wu ngɔrɛ́ wu ataŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index