Furvlenn hwilans

Lúkas 3:20

20Nɛ mɛ́máka ndǔ ɛbhɔ̌ mɛnkɛm, Hɛ́rɔd arɛm báfé Jɔ̌n amɛm ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index