Furvlenn hwilans

Marcos 10:19

19Tukoy mo dén i kautusan na Diyos: diyan ka mamuno, diyan ka méngibébi, diyan ka mégtako, diyan ka mégbuli-buli, diyan ka méngdaya, sakay igalang mo tama mo éy ta ina mo. Basta sundin mo san diden ya a utus.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index