Furvlenn hwilans

Juan 21:24

24Nadid, sakén a nanulat ta libruae, éy sakén ngani dén i éya a alagad. Ey sakén i mégpatunaya ta étanan a éya a ginimet na. Ey tukoy ko a katutuhanan i isistigu kua dikam.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index