Furvlenn hwilans

Matthew 9

Yaghheans Den Palsyes

Mark 2:1-12; Luk 5:17-26

1Ha wosa ev dhe vones a-bervedh yn gorhel, ev a dremenas dres an mor ha dos dh'y sita y honan.+ 2Hag ena i a dhug dhodho unn palsi a'y wrowedh war weli. Yesu pan welas aga fydh a leveris dhe'n palsi, ‘Gwellha dha jer, ow flogh; gevys yw dha beghosow.’ 3Gans henna re an skribys a gewsis yntredha aga honan, ‘Yma an den ma ow plasfemya.’ 4Ha Yesu, owth aswonn aga frederow, a leveris, ‘Prag y prederowgh drog yn agas kolonn? 5Rag pyneyl yw esya: leverel, “Gevys yw dha beghosow”, po leverel, “Sav yn-bann ha kerdh”? 6Mes rag may hwodhvowgh bos galloes gans Mab an den war an norvys dhe ava peghosow’, (ena ev a leveris dhe'n palsi), ‘Sav yn-bann, drehav dha weli ha ke dhe'th tre.’ 7Ha wosa ev dhe sevel, ev eth dh'y dre. 8Ha'n routhow pan y'n gwelsons a veu kemmerys gans own+ hag a wordhyas Duw neb re wrussa grontya kemmys galloes dhe dus.

Galow Matthew

Mark 2:13-17; Luk 5:27-32

9Ha Yesu ow tremena alena a welas den o esedhys orth an dollva, Matthew henwys, ha dhodho y leveris, ‘Gwra ow holya.’ Hag ev a sevis yn-bann hag a'n holyas. 10Ha pan veu Yesu y'n chi esedhys orth an voes, meur a dolloryon ha peghadoryon a dheuth a-ji hag yth ens esedhys gans Yesu ha'y dhyskyblon. 11Ha'n Fariseow pan y'n gwelsons a leveris dh'y dhyskyblon, ‘Prag y teber agas Mester gans tolloryon ha peghadoryon?’ 12Pan y'n klewas ev a worthybis, ‘Nyns eus edhomm a vedhek dhe dus yagh, saw dhe glevyon. 13Lemmyn ewgh ha dyskewgh styr an lavar ma, Ny vynnav sakrifis, mes tregeredh; rag nyns o'ma devedhys dhe elwel an re wiryon mes peghadoryon.’

An Govynn a-dro dhe Benys

Mark 2:18-22; Luk 5:33-39

14Ena y teuth dhodho dyskyblon Yowann ha leverel, ‘Prag yth eson ni ha'n Fariseow menowgh ow kul penys owth hepkorr dybri, mes dha dhyskyblon jy ny'n gwra?’ 15Ha Yesu a leveris dhedha, ‘A yll kowetha an gour pries kyni hedre vo an gour pries gansa? Mes an dydhyow a dheu pan vydh an gour pries kemmerys dhiworta hag y'n eur na i a wra penys. 16Denvyth ny worr klout a bann nowydh war gweth koth; poken hy klout a denn dhiworth an gweth ha'n skward yw gwethhes. 17Keffrys ny worrons gwin nowydh yn gwingreghyn koth; poken an kroghen a vydh terrys ha'n gwin a vydh skoellys ha'n kreghyn distruys; mes i a worr gwin nowydh yn kreghyn nowydh, ha'n dhew a vydh gwithys.’

Myrgh an Rewler, ha'n Venyn a Dochyas Dillas Yesu

Mark 5:21-43; Luk 8:40-56

18Pan esa ev ow kewsel an taklow ma dhedha, unn rewler a dheuth hag omblegya a-dheragdho ow leverel, ‘Ow myrgh re verwis nammnygen; mes deus ha gorra dha leuv warnedhi, ha hi a vydh byw.’ 19Ha Yesu a sevis ha mos war y lergh, hag ynwedh y dhyskyblon. 20Hag otta, benyn neb a wodhevi dewdhek blydhen dhiworth liv goes a dheuth a-dryv dhodho ha tochya pilenn y vantell; 21rag hi a leveri dhedhi hy honan, ‘Mara kallav unnweyth tochya y vantell, y fydhav sawyes.’ 22Mes Yesu a dreylyas, hag orth hy gweles, yn-medh ev, ‘Gwellha dha jer, ow myrgh; dha fydh re'th sawyas.’ Ha'n venyn a veu sawyes a'n eur na. 23Ha pan veu Yesu devedhys dhe ji an rewler ha gweles an biboryon, ha'n routh ow kul tros, 24ev a leveris, ‘Omdennewgh; rag nyns yw an vowes marow mes ow koska yma hi.’ Hag i a wrug ges anodho. 25Wosa an routh dhe vos gorrys dhe-ves, ev eth a-ji ha synsi hy leuv ha'n vowes a sevis yn-bann. 26Ha'n nowodhow a hemma a omlesas dres oll an pow na.

Yaghheans Dew Dhen Dhall

27Ha pan esa Yesu owth omdenna alena, dew dhen dhall a'n sywyas ow karma ha leverel, ‘Kemmer truedh ahanan, ty vab Davydh.’ 28Ha wosa ev dhe vones a-bervedh y'n chi, an dhellyon a dheuth dhodho, ha Yesu a wovynnas orta, ‘A grysowgh hwi y hallav gul hemma?’ I a worthybis, ‘Krysyn, Arloedh.’ 29Ena ev a dochyas aga dewlagas ow leverel, ‘Herwydh agas fydh, bedhes gwrys dhywgh.’ 30Ha'ga dewlagas a veu igerys. Ha Yesu a a's gwarnyas yn straght ow leverel, ‘Gwaytyewgh na wodhvo denvyth.’ 31Mes pan ethons yn-kerdh i a'n kyhwedhlas dres oll an pow na.

Yaghheans Den Avlavar

32Ha wosa i dhe omdenna, y feu degys dhodho den avlavar dalghennys gans dyowl. 33Ha pan veu an jowl tewlys yn-mes, an avlavar a gewsis. Ha'n routhow a's teva marth ha leverel, ‘Bythkweth ny veu gwelys tra a'n par ma yn Ysrael.’ 34Mes an Fariseow a leveris, ‘Dre bryns an dhywolow ymava ow tewlel yn-mes an dhywolow.’

Truedh Yesu

35Hag yth esa Yesu ow mos a-dro yn oll an sitys hag y'n trevow, ow tyski yn aga synagys ha pregoth aweyl an wlaskor ha yaghhe pub kleves, ha pub dises. 36Hag ev, ow mires orth an routhow, a gemmeras truedh anedha, drefenn aga bos troblys ha diweres kepar ha deves heb bugel. 37Ena yn-medh ev dh'y dhyskyblon, ‘Meur yw an drevas, mes tanow yw an wonisysi; 38pysewgh ytho Arloedh an drevas may tannvonno gonisysi bys yn y drevas.’

An Bibel Kernewek 2018

© Kesva an Taves Kernewek 2004, 2018

© Cornish Language Board 2004, 2018

More Info | Version Index