Furvlenn hwilans

SALMOS 108

Nyaxɨéjnyuꞌcaa pu néijmiꞌi jɨn putyaꞌajxɨeꞌviꞌraꞌaj

Cuíinarij ajta ɨ chuíicarij David jaꞌaꞌrij

1Nyaxɨéjnyuꞌcaa pu néijmiꞌi jɨn putyaꞌajxɨeꞌviꞌraꞌaj, nyaj Dios,

¡aꞌyaa pu tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌ tɨ muéetzij jimi tyuꞌtáchuiicaj!

Huájɨsij, nyajúuricamej;

2xaatájɨsij, áarpaj ajta canárij;

¡nyáajɨstej ɨ tɨ jájcuan huatapuáꞌrij!

3Chuíicarij nu jɨn tyimuaatatyójtziꞌreꞌej, Tavástaraꞌ,

huaꞌ tzajtaꞌ ɨ tyeɨ́tyee nyajta aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj séej chuéj japua joꞌcháatɨmee.

4Jiꞌnye jéetzeꞌ paj vaꞌcán jɨn taxɨeꞌveꞌ quee ɨ tajapuá tɨ séejreꞌ.

¡Ɨ paj jɨn tyámuaꞌ een aꞌáa pu jaꞌráꞌasej ɨ tɨ huáꞌraa jitze tajapuá tɨ séejreꞌ!

5¡Nyaj Dios, muáaj paj japuan ajaꞌseejreꞌ ɨ tajapuá tɨ séejreꞌ;

ajta ɨ paj jɨn naa huaséꞌrin néijmiꞌqueꞌ pu orióonajchi ɨ cháanacaj japua!

6Aꞌɨ́j paj jɨn tajapuá huatányuunyij ɨ paj jɨn néijmiꞌi putyíꞌuurej,

taꞌaj ij huóꞌhuɨɨreꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ paj huaꞌxɨeꞌveꞌ.

¡Pataꞌaj taatájeevej!

7Dios pu tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌújna ɨ ju tyeyúuj tzajtaꞌ aꞌyan tɨjɨn:

“¡Nyenyetyámuaꞌvaꞌaj nu muiꞌcaquéj jariáꞌnaxɨꞌɨj ɨ chájtaꞌnaj Siquem

nyajta aꞌɨ́j huoꞌriáaꞌsij aꞌáa tɨ huatacaꞌaj a Sucot!

8Aꞌɨ́jna ɨ Galaad ajta ɨ Manasés aꞌɨ́ɨ mu nye jitze ajtyámaꞌcan;

Efraín pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ naꞌváꞌnaa ɨ nyamuꞌuj jitze;

ajta Judá pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ itzɨ́j nyaj jɨn tyíꞌijta;

9Moab pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj jitzán anányamuejtyeꞌen;

nyajta ɨ nyaj caꞌquéj aꞌɨ́j nu japua jarárɨesij ɨ Edom,

¡nyajta tyuꞌtáchuiicaj nyatɨꞌɨj tyuꞌtyámueꞌtɨn aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ filisteos!”

10¿Aꞌtanyíj náꞌviꞌtɨn aꞌájna joꞌtɨj jáꞌsejreꞌ ɨ chájtaꞌnaj tɨ curiáꞌnamiꞌ?

¿Aꞌtanyíj nuꞌcájuyetyej aꞌájna a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Edom?

11Jiꞌnye muáaj, taj Dios, muáaj paj períj matuuhuaꞌxɨj,

¡capáj cheꞌ huaꞌ jamuán ujóꞌmej ɨ tyétyacaa maj tajɨ́meꞌ nyoꞌsii!

12Taatáhuɨɨreꞌ aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ tájchaꞌɨɨreꞌ,

jiꞌnye capu tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ ɨ tyévij tɨ jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ.

13Vaꞌcán tu jɨn tyíꞌmueꞌtɨn aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ Dios tɨ taatyáhuɨɨreꞌej,

¡aꞌɨ́ɨ puꞌij huoꞌtzíinajraꞌaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tájchaꞌɨɨreꞌ!