Furvlenn hwilans

2 Corintios 11

Pablo pu tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyiꞌtyéjvee ɨ tavástaraꞌ jimi

1Aꞌtzúj cuj cɨ́ɨ setyinoꞌviicueꞌ, tyij nyajta aꞌyan huaséꞌrihuaꞌaj cuxáa nyenyatɨ́mueꞌraj nyetyajaꞌmuaꞌixatyeꞌ. Cheꞌ jeꞌej tɨnaꞌaj, sianoꞌtáviicueꞌ. 2Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ nyaj jɨn chueerij jaꞌmua jɨmeꞌ Dios jimi pu joꞌvéꞌmej. Aꞌyaa nu tyaaxáꞌpuɨꞌɨntarej siaj sij aꞌɨ́j sianaꞌaj jimí huatyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Cɨríistuꞌ sequée tyiꞌtɨ́j jɨn aꞌɨtzéeriaꞌaj, yaa tɨꞌɨj íitɨꞌ tɨquee xu tyáataj jamuán huiꞌcaa. 3Ajta aꞌyaa nu tyíꞌtzɨɨnyeꞌ tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j jamuáacuanamuaj tɨꞌɨj ɨ cúꞌcuꞌuj tyáacuanamuaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Eva, siaj sij quee cheꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn jáꞌastijriaꞌaj ɨ Cɨríistuꞌ. 4Tyámuaꞌ xu muaꞌaj tyihuáꞌjepeꞌ tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj mu joꞌvéꞌmej tɨ séecan ɨ nyúucarij jɨmeꞌ jaxaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, tɨquee aꞌyan huánamuajrii jeꞌej tyaj tyeríj tyajamuáaꞌixaa, siajta xu jaꞌancuriáaꞌvej séej ɨ júuricamej tɨquee aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios tɨ anaquéej jaatyájtoo jaꞌmua jimi, ajta sɨ́ɨj ɨ nyúucarij tɨquee aꞌyan huánamuajrii tɨꞌɨj ɨ siaj seríj jaꞌantzaahuaj. 5Aꞌyaa puꞌij, capu aꞌyan nyaꞌasej nyaj jéetzeꞌ cɨléenyeꞌ jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ mequee aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nuꞌuj huápuɨꞌɨj vaꞌcán jɨn tyityetyuꞌuj. 6Tyij ajta quee nyaɨꞌriityeꞌ nyej nyij tyámuaꞌ naa tyuꞌtaxáj huaꞌ jimi ɨ tyeɨ́tyee, capu aꞌyan een ɨ nyaj jɨn ucájmuaꞌrej, aꞌíj tu tyij aꞌnáj tɨnaꞌaj jáꞌmuasejratyeꞌ, tyajta néijmiꞌi jɨn aꞌyan rɨcɨj.

7¿Nyiquij jeꞌej puaꞌaj naarɨ́j nyatɨꞌɨj huáapuaꞌaj nyanaꞌaj jamuaatéꞌexaa ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, nyajta huatyenyaxáahuatacaꞌ siaj sij muaꞌaj ahuóotzaahuatyeꞌen? 8Nyáaj nu huáariꞌriꞌ ɨ huaꞌ túmii aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyee jusɨꞌrii ɨ Dios jimi, nyej nyij aꞌɨ́jna jɨn huatyényahuɨɨreꞌen nyajta muaꞌajmaj jamuaatyáhuɨɨreꞌen. 9Ajta nyatɨꞌɨj aꞌáa joꞌtyaváacaj jaꞌmua jimi capu tyiꞌtɨ́j noꞌtyáꞌɨtziij, canu tyiꞌtɨ́j jɨn jamuaatamuárɨeꞌristej, jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj ɨ nyeꞌihuáamuaꞌ ɨ maj aꞌáa jaꞌráacɨj a Macedonia, aꞌɨ́ɨ mu tyinaatáꞌ ɨ tɨ tyináꞌɨtziityaꞌcaꞌaj. Aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyaj quee jamuaatamuárɨeꞌristeꞌen, nyajta nyooj aꞌyan tyuꞌmaꞌaj naꞌmej. 10Tyámuaꞌ nu naa tyáꞌmuaꞌreej ɨ tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna ɨ Cɨríistuꞌ jimi, aꞌyájna tɨꞌɨj ajta quee aꞌtɨ́j tyináaꞌriꞌraj ɨ nyaj jɨn áꞌnyatzaahuatyeꞌ néijmiꞌqueꞌ aꞌáa tɨ huatacaꞌaj a Acaya. 11¿Jiꞌnye een jɨmeꞌ aꞌyan nyetyiꞌxaj? ¿Nyiquij aꞌɨ́jna jɨmeꞌ nyaj quee jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ? Dios pu jamuaꞌreej tɨjɨn nyajáꞌmuaxɨeꞌveꞌ.

12Nyajta nyóocheꞌ nu aꞌyan tyuꞌmaꞌaj naꞌmej, nyej nyij quee huoꞌtáꞌan aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jahuoo mej mij chaꞌmanaꞌaj tyiꞌtɨ́j jɨn óotzaahuatyeꞌ, maj quee aꞌyan tyíꞌmuarɨeꞌ tyatɨꞌɨj ityáj, 13jiꞌnye aꞌɨ́ɨ muꞌuj puéꞌeen ɨ maj quee tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn huataꞌítyiꞌhuacaꞌ, majta tyúꞌcuanamuaj aꞌyan metyuuséerataj tɨ nuꞌuj ɨ Cɨríistuꞌ huojoꞌtaꞌítyacaꞌ. 14Ajta aꞌíjna capu jeꞌej taꞌsejratyeꞌ, jiꞌnye ɨ tyiyáaruꞌ pu ajta aꞌyan jusejrataj tɨꞌɨj sɨ́ɨj tɨ tyíꞌhuɨɨreꞌ u tajapuá, 15aꞌɨ́j pu jɨn quee jeꞌej ámiteereꞌ tɨpuaꞌaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jahuɨɨreꞌ ɨ tyiyáaruꞌ aꞌyan metyúusejrata maj aꞌɨ́jna jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ tɨ xáꞌpuɨꞌ een. Majta aꞌyaa mu tyityeꞌentyipuáꞌrij jeꞌej maj tyaamueꞌtɨj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j huáruuj.

Ɨ tɨ jɨn jajpuéetzij aꞌɨ́jna ɨ Pablo

16Nyajtáhuaꞌaj nu aꞌyan tyajamuaatéꞌexaatyeꞌej tɨquee aꞌtɨ́j aꞌyan tyíꞌmuaꞌajcaj yee nyej nyatɨmueꞌ, ajta tɨpuaꞌaj aꞌyan metyíꞌmuaꞌajcaj, siataꞌaj naataꞌan nyaj aꞌyan tyuꞌtaxáj tɨꞌɨj túutɨmueꞌ, nyej nyij nyajta nyáaj ahuáꞌnyatzaahuatyeꞌen, 17ajta aꞌyájna nyatɨꞌɨj tyéꞌnyatzaahuatyeꞌ nyenyatɨ́mueꞌraj, capu aꞌyan tyíꞌxaꞌpuɨꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi. 18Jiꞌnye mueꞌtɨ́j mu óotzaahuatyeꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ jeꞌej maj tyuꞌmuárɨej, aꞌyaa nu nyij nyajta nyáaj tyéꞌnyatzaahuatyeꞌen. 19Tyámuaꞌ xu muaꞌaj metyityoomuámuaꞌreꞌ, aꞌɨ́j xu jɨn tyámuaꞌ naa tyéꞌviicueꞌ aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ maj jutɨ́mueꞌ, 20siajta xu tyéꞌviicueꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj caꞌnyéjrij jɨn tyajáꞌmuaꞌijtyeꞌ, naꞌríij ɨ maj tyajamuáaꞌriꞌraj, nusu ɨ maj jáꞌmuacuanamuaj, ɨ maj jáꞌmuaxanaꞌveꞌ, ajta ɨ maj jamuaꞌráavaꞌraj ɨ jaꞌmua jɨɨseꞌ. 21Tyij ajta nyetyeviꞌrasteꞌ nyaj jaataxáj, catu ityáj ahuátacaꞌan tyej tyij aꞌyan huárɨnyij matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj.

Ajta tɨpuaꞌaj séecan aꞌyan metyóotzaahuatyaꞌaj, aꞌyaa nu nyajta nyáaj tyéꞌnyatzaahuatyeꞌen, tyij ajta quee xáꞌpuɨꞌ. 22¿Nyiquij Hebreos maj puéꞌeen aꞌɨ́ɨmaj? Nyáaj nu nyajta aꞌɨ́ɨn puéꞌeen. ¿Nyiquij aꞌɨ́jna jitze muaꞌajtyámaꞌcan ɨ Israel? Nyáaj nu nyajta aꞌɨ́jna jitze ajtyámaꞌcan. ¿Nyiquij ɨ Abraham jitze mueꞌráꞌmaꞌcan? Nyajta nu nyáaj aꞌɨ́jna jitze eerámaꞌcan. 23¿Nyiquij metyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jitze maꞌcan? Jéetzeꞌ nu nyáaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tyíꞌhuɨɨreꞌ, tyij nyajta ijíij nyatɨ́mueꞌraj nyetyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ. Nyáaj nu jéetzeꞌ tyuꞌmuárɨej mequee aꞌɨ́ɨmaj, nuꞌríj jéetzeꞌ mueꞌtɨ́j huanámiꞌhuacaꞌ mequee aꞌɨ́ɨmaj, majta mueꞌtɨ́j meríj naatyáavaxɨj, nyajta nu mueꞌtɨ́j tɨn huamuɨ́ꞌ. 24Anxɨ́vij mu puaꞌmáj puéjtzij naatáꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj seityéj japuan tamuáamuataꞌ japuan arámuaacuaj puaꞌmáj nɨeꞌriáꞌvaxɨj. 25Huéeicaj mu natyáavaxɨj cɨyéj jɨmeꞌ, majta séej naatyátoꞌsixɨj tyetyéj jɨmeꞌ. Huéeicaj pu ajoꞌcájrupij ɨ báarcuj ɨ nyaj tzajtaꞌ yiꞌcacariaꞌaj, séej tɨ́caꞌ nyajta séej xɨcáj nu áꞌtyeej nyaj jájtyij japua huajósij. 26Jéehua nu nyeríj huáraa ɨ juyéj jitze, nyajta tyuꞌtátzɨɨn aꞌɨ́jna jɨmeꞌ nyaj antáyiꞌcaa ɨ játyaꞌnaj jitze, nyajta aꞌɨ́ɨjma jɨmeꞌ ɨ náhuaꞌrij, nyajta aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ nyetyeɨ́ɨtyeristyamuaꞌ, naꞌríij aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan. Nyajta nu aꞌyan chaꞌtaj nyanaꞌaj tyuꞌtátzɨɨn ɨ chájtaꞌnaj jitze, ajta joꞌtɨj quee jaꞌ aꞌtɨ́j, nusu ɨ jájritzeꞌ, nyajta aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj aꞌyan tyúusejrataj maj nuꞌuj taꞌihuáamuaꞌ puéꞌeen. 27Jéehua nu áꞌviicueꞌreꞌ, nyajta jéehua jajpuéjtzij, mueꞌtɨ́j nu huatáxaꞌii nyaj quee cheꞌ cutzuj, nyaapuéjtzitariacaꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ nyaj huataíꞌcuatacaꞌ nyajta huataíꞌimuj, mueꞌtɨ́j nu quee tyúꞌcuaa, nyajta huatyáxaamuɨj, nyajta quee tyíꞌchajcaꞌaj.

28Ajta aꞌnáj tɨnaꞌaj nu jeꞌej tyéꞌnyamuaꞌajcaa aꞌɨ́ɨjma jɨmeꞌ ɨ maj jusɨꞌrii ɨ Dios jimi. 29Tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj tyíꞌcuiꞌcaj, nyáaj nu nyajta tyiꞌijcuíꞌnyij, ajta tɨpuaꞌaj séej jeꞌej puaꞌaj maꞌuuriaj tɨꞌij aꞌɨ́ɨn ootyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi, nyéetzij pu jeꞌej puaꞌaj naatáꞌiixaj. 30Tɨpuaꞌaj aꞌyan tyuuxɨéꞌveꞌej nyej tyiꞌtɨ́j jɨn ahuányatzahuatyeꞌen, aꞌɨ́j nu jɨn áꞌnyatzaahuatyeꞌen ɨ tɨquee núꞌcaꞌnyistiꞌ. 31Aꞌɨ́jna ɨ Dios tɨ ajta vástariaꞌraꞌ puéꞌeen ɨ tavástaraꞌ Jesús, aꞌɨ́ɨ pu jamuaꞌreej nyaj quee tyiꞌtyáhueꞌtaj, tyicheꞌ tyéꞌtyojtziꞌreꞌej ɨ Dios jusén jɨmeꞌ. 32Nyatɨꞌɨj aꞌáa joꞌtyávaacaꞌaj a Damasco, aꞌɨ́jna ɨ tajtúhuan ɨ tɨ jahuɨɨriaꞌcaꞌaj ɨ rey Aretas, aꞌɨ́ɨ pu tyíꞌchaꞌɨɨcaꞌaj joꞌtɨj joꞌtyényinyiꞌij ɨ chájtaꞌnaj jitze tɨꞌij naatyéeviꞌ, 33ajta séecan mu naꞌcájtoo ɨ sicɨ́rij jitze aꞌájna joꞌtɨj jaꞌnácun ɨ tyetyéj jitze, ɨ tɨ jɨn curiáꞌnamiꞌ ɨ chájtaꞌnaj.