Furvlenn hwilans

Hechos 20:24

24Jadya ama bucha ique bajida juya ama. Jidama ama tuque inime baya tunara ique iyeyaju. Eratu jida baya ecue mere atilla ishu, Ecuana Cuatsashaqui Jesúsra ique amerehuaque. Tura ique cuadishahua jidaque quisarati cuejara. Cuadishahua tura ique Yusura ecana iyuhueda bayaque cueja ishu. Ique pureama juya tura ique mere amerehuaque mere ahua cabatitsu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index