Furvlenn hwilans

Matáyo 19:9

9Máúku zɨ́se, togụ́ meꞌbeyị́ soꞌdo ené oꞌdo ꞌdí sogo wá, zɨ́yị ótoómo wo zɨ́yị ndéréyị ófụ́ ngíti kára yá, lúyú ledre go, gɨ zɨ́a sóꞌdo née go royị́ ꞌdí sogo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index