Furvlenn hwilans

2 MA KORINTOSE 8

Mitã Ara Wa Lobɔrɛ I Mi Situ Ame.

1Manyii, bobie sɔ mitsue ara wa i Ɣaa abualɛra ɔpia Makedonia mafɔɖedze ɔle fiɛ mabara. 2Mawe i ilainyɔ gu inyɛwe teteree ame. Atoa sɔ mapia i kusa siare ame ne, maɖi kayiri matã ara ku isoɣɔ. 3Loawo ita ɔsia ɔtã mi sɔ matã ara kumɛgɔ maawo. Loawo ɔɣɛ sɔ matã ara maɖodza kumɛgɔ i ma ɔle se kanya. I ma mɔmɔ kuɖɔɛ ame ne, 4matã bo iti teteree sɔ botã ma ɔri si ma wũ maɖi ma kayiribielea mate iki i karatã ame itã mafɔɖedze ma i Yudea. 5Boinyɔ ɔri botã nnɛ mabara ngbe kɔra. Maɖe katɔ̃ masu so matã Bosate, ne kama iki i Ɣaa kuɖɔɛ ame ne, masu so matã bo bo wũ. 6Nnɛgbe ɔso Tito gɔ losɛ karatã karabara gagbe karɔ̃ koko i mi ndɛ̃ ne, bopia wũ ɔtɔ sɔ ɔkɛlɛgu kã i katɔ̃ si ɔwiri. 7Miɔsɛ katɔ̃ i ira biara ame. Mi kafɔkaɖe gu ikaɖe gu inɔgba ɔɔyi, misɛ mipia kubɛ i ira biara ame fiɛ mito miɖɔɛ bo ana. Ne ɔso kiniɔ ne, minyɔ sɔ miasɛ katɔ̃ i abualɛra wagbe ibara ame ana.

8Iiɖe mmara miɖe nto lotã mi, ɣɛɛ maturi mama kubɛ ipia nto losɛ mi i katɔ̃ lonyɔ sɔ nda i mi kuɖɔɛ ɔsi. 9Miɣe Bosate Yesu Kristo abualɛra. Ranase ɔɖe fiɛ, ɣɛɛ mi ɔso ne, ɔkpese wɛrɛba sɔ miaki i ɔ̃ siwɛrɛba ame mikpese maranase.

10Wũ adzuni nɖe sɔ, karabara ga misɛ karɔ̃ ku igɔgɔwi ne, ialɛ sɔ miawiri kã. Mi nɖe maɖeakatɔ̃ ma lotã ara fiɛ mi kɔra loɖe katɔ̃ mibara adzuni wamɔ. 11Kiniɔ ne, ikote sɔ miawiri karabara ga karɔ̃ misɛ. Ɔtɔ gɔ ame misu misɛ karabara karɔ̃ ne, misu ɔ̃ ame miwiri kã ala ara wa miba kiniɔ. 12Alasɔ si iɖe mi kuɖɔɛ sɔ miatã ara ne, Ɣaa aafɔ nnɛ mitã, iiɖe nnɛ miina.

13-14Iiɖe ɔbie loto sɔ si lopia mi ato lobua gɔ nto lobɛrɛkɛ mawɛ̃ are. Ɣɛɛ si ato iibaɖo kuwɛ̃ ne, mibuai ma kiniɔ gɔ miba, iyɔ ɔwi gɔ mi wũ miabo i imɔrɛ̃ ame ne, ma wũ maɔbuai mi, iyɔ ira biara ɔɔkote. 15Lɛ kumɛgɔ matsɛrɛ mapia i Ɔko sekelea ame sɔ, “Ngɔ losa ara gbodzoo kanya iife ina fiɛ ngɔ lona kɛkɛĩ ɔ̃ wũ ɔ̃ ɔkpɛ iife ikoso.”

Masese Tito Gu Mawɛ̃ Korinto.

16Siba boapɛ Ɣaa sɔ ɔtã Tito ɔpia so kubɛ sɔ ɔ̃abuai mi lɛ bo ame. 17Gɔ boɣere wũ sɔ ɔba mi kɔrɛ si ɔ̃abuai mi ne, ɔtɔrã ala iɖe ɔ̃ kuɖɔɛ koko sɔ ɔ̃aba. 18Boto bopia ma gu bo ɔnyii ɔwɛ̃ gɔ i mafɔɖedze akuri ɔɖuɖu sɛ male ala kumɛgɔ ɔsɛ ɔpia kubɛ i Itɔ̃me Bielea iɣɛ ame. 19Ibua i nwagbe ɔɖuɖu iso ne, mafɔɖedze akuri ɔɖi wũ sɔ ɔsiai bo i abualɛra karabara gagbe ibara ame. Karabara gagbe ne, ɔbara boto bobara sɔ si boɖi Bosate ile gu bo kuɖɔɛ gɔ boba sɔ boabuai bote.

20Boto bodzuɛ̃ so sɔ boibatã kuwɛ̃ ɔɖe ika i kumɛgɔ bobara karatã ga i maturi ɔɖi kayiri matã iso. 21Bo adzuni nɖe sɔ boabara nnɛ nlɛ i maturi gu i Bosate ɔɖuɖu anɔ.

22Ne ɔso boto bopia bo ɔnyii gɔgbe bosiaira ma ne. Boɔkere wũ bonyɔ i siri agbãagbã iso fiɛ bonya sɔ ɔsɛ ɔpia kubɛ gbaã. Ibua i ne iso ne, ɔbua ɔfɔ mi ɔɖe gbaã ne ɔso ɔto ɔbie sɔ ɔ̃abuai mi ne. 23I Tito wũ burise kasɛ ne, marabaradze laa boɖe i mi ndɛ̃. Manyii tsɔra ne, mafɔɖedze akuri kanya maba fiɛ masɛ mawarɛ Kristo. 24Miɖi mi kuɖɔɛ mite ma si mafɔɖedze ɔɖuɖu aatsue sɔ iiɖe ndamu siefe boto boɖe i mi iso.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index