Furvlenn hwilans

Marc 16:9

Na Vi Pèri-E Na Ièsu Yè Maria Magadaléna

Mat 28.9,10; Ioan 20.11-18

9Ökâré, na wê mör̂u tëë tèi nédaa ka baayêr̂î néjêr̂ê ar̂ii na Ièsu. Bör̂i tèi mélöö, na tö vèa baayê yè Maria Magadaléna, bwè-ré na wê yayâwâ xè xi-e kanii na ma kaar̂u u.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index