Furvlenn hwilans

تْسَالُونِيكِي الأُولَى 2

بُولُسْ فِي تْسَالُونِيكِي

1وْتَعْرْفُوا، يَا الإِخْوَة، الِّي جَيَّانَّا لِيكُمْ مَا كَانِشْ زَايِدْ، 2رَغْمِلِّي تْعَذِّبْنَا وِتْهِنَّا فِي فِيلِبِّي كِيفْ مَا تَعْرْفُوا، إِلاَهْنَا عْطَانَا الشَّجَاعَة بَاشْ نَحْكِيوْلْكُمْ جْهَارْ عْلَى الإِنْجِيلْ مْتَاعْ اللهْ وِالنَّاسْ عَارْضُونَا بَرْشَة. 3كِدْعِينَاكُمْ لِلخَلاَصْ مَانَاشْ غَالْطِينْ وِلاَّ نِيِّتْنَا خَايْبَة وِلاَّ نَخْدْعُوا فِيكُمْ، 4آمَا نِتْكَلّْمُوا أَحْنَا الِّي اللهْ وَافِقْ عْلِينَا وِامِّنَّا عْلَى الإِنْجِيلْ، وِعْلَى خَاطِرْ الشَّيْء هاذا احْنَا نِتْكَلّْمُوا جْهَارْ مُوشْ بَاشْ نْرَضِّيوْ النَّاسْ، آمَا بَاشْ نْرَضِّيوْ اللهْ الِّي يَعْرِفْ قْلُوبْنَا. 5مَا نَافِقْنَاكُمْشْ بْحَتَّى كِلْمَة، كِيفْ مَا تَعْرْفُوا، وْمَا نَاشْ طَمَّاعِينْ، رَبِّي يِشْهِدْ، 6وْمَا طْلَبْنَاشْ المَجْدْ مِالنَّاسْ، لاَ مِنْكُمْ وْلاَ مِنْ غِيرْكُمْ، 7رَغْمِلِّي أَحْنَا انَّجّْمُوا يْكُونْ عِنْدْنَا قْدَرْ مَا دَامْنَا رُسُلْ المَسِيحْ. آمَا أَحْنَا وَلِّينَا قْلُوبْنَا حْنِينَة كِيفْ الوْلاَدْ الصْغَارْ مَا بِينَاتْكُمْ كِيفْ مَا الأُمْ تِتْلْهَى بِوْلاَدْهَا، 8رَانَا حَبِّينَاكُمْ حَتَّى لِينْ تْمَنِّينَا كَانْ نْشَارْكُوكُمْ مُوشْ فِي الإِنْجِيلْ مْتَاعْ اللهْ آكَاهُو آمَا زَادَا فِي حْيَاتْنَا، عْلَى خَاطِرْكُمْ وَلِّيتُوا حْبَابْنَا. 9إِنْتُومَا تِتْذَكّْرُوا، يَا الإِخْوَة، الشْقَى وِالتْعَبْ مْتَاعْنَا، كُنَّا نْبَشّْرُوا فِيكُمْ بِالإِنْجِيلْ مْتَاعْ اللهْ وْإِحْنَا نِخْدْمُوا فِي اللِّيلْ وِالنْهَارْ بَاشْ مَا نْثَقّْلُوشْ عْلَى حَتَّى وَاحِدْ فِيكُمْ. 10وْإِنْتُومَا شْهُودْ وِالله زَادَا شَاهِدْ كِيفَاشْ تْصَرِّفْنَا مْعَاكُمْ، إِنْتُومَا المُؤْمْنِينْ، بِطْهَارَة وْعَدْلْ وْكُنَّا مَا عْلِينَاشْ لُومْ. 11كُنَّا لْكُلْ وَاحِدْ فِيكُمْ كِيفْ البُو لْوِلْدُو، 12وِنْصَحْنَاكُمْ وْشَجَّعْنَاكُمْ وْأَكِّدْنَا عْلِيكُمْ إِنّْكُمْ تْعِيشُوا عِيشَة تْلِيقْ بِالله الِّي نَادَاكُمْ لْمَمْلِكْتُو وْمَجْدُو.

13زَادَا أَحْنَا نِحْمْدُوا اللهْ عْلَى خَاطِرْكُمْ دِيمَا. وَقْتِلِّي جَاكُمْ كْلاَمْ اللهْ الِّي سْمَعْتُوهْ مِنْ عِنْدْنَا، قْبِلْتُوهْ مُوشْ عْلَى إِنُّو كْلاَمْ بَشَرْ، آمَا قْبِلْتُوهْ عْلَى إِنُّو بِالحَقْ كْلاَمْ اللهْ الِّي يْأَثِّرْ فِيكُمْ إِنْتُومَا المُؤْمْنِينْ. 14وَلِّيتُوا، يَا الإِخْوَة، تَعْمْلُوا كِيفْ كَنَايِسْ اللهْ فِي المَسِيحْ يَسُوعْ، الِّي فِي مَنْطِقْةْ اليَهُودِيَّة، عْلَى خَاطِرْ وْلاَدْ بْلاَدْكُمْ عَذّْبُوكُمْ كِيفْ مَا هُومَا عَذّْبُوهُمْ اليْهُودْ 15الِّي قَتْلُوا الرَّبْ يَسُوعْ وِالأَنْبِيَاءْ وْعَذّْبُونَا أَحْنَا، وِلِّي هُومَا عْمُرْهُمْ مَا يْرَضِّيوْ اللهْ وِيْعَادُوا فِي النَّاسْ الكُلْهُمْ! 16وْمَا يْخَلُّونَاشْ نْبَشّْرُوا الشْعُوبْ الأُخْرِينْ الكُلْهُمْ بَاشْ يْنَجّْمُوا يُخْلْصُوا، بَاشْ يِتْمْلاَوْ أَكْثِرْ بِالذْنُوبْ، وْفِي الإِخِّرْ نْزِلْ عْلِيهُمْ الغَضَبْ الكُلُّو مْتَاعْ اللهْ.

بُولُسْ يْحِبْ يْزُورْهُمْ مَرَّة أُخْرَى

17آمَا أَحْنَا، يَا الإِخْوَة، رَانَا كِبْعِدْنَا عْلِيكُمْ سَاعَة مِالزْمَانْ، بِبْدُونَاتْنَا مُوشْ بِقْلُوبْنَا، رَانَا زِدْنَا سْتَاحِجْنَاكُمْ أَكْثِرْ وِنْحِبُّوا نْشُوفُوكُمْ. 18هَاذَاكَا عْلاَشْ حَبِّينَا نْجِيوْكُمْ، وْبِالأَخَصْ آنَا بُولُسْ، مَرَّة وْمَرّْتِينْ آمَا الشِّيطَانْ عَطِّلْنَا. 19شْكُونْ بَاشْ يْكُونْ الأَمَلْ وِالفَرْحَة مْتَاعْنَا وِالتَّاجْ الِّي نِتْفُوخْرُوا بِيهْ قُدَّامْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ نْهَارِتْ الِّي يْجِي؟ يَاخِي مُوشْ إِنْتُومَا؟ 20إِي نْعَمْ، إِنْتُومَا مَجْدْنَا وْفَرْحِتْنَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index