Furvlenn hwilans

تْسَالُونِيكِي الأُولَى 1

تَحِيَّة

1مِنْ بُولُسْ وْسِلْوَانُسْ وْتِيمُوثَاوُسْ لْكَنِيسِةْ تْسَالُونِيكِي الِّي فِي اللهْ الآبْ وْفِي الرَّبْ يَسُوعْ المَسِيحْ. النِّعْمَة وِالسَّلاَمْ عْلِيكُمْ.

الإِيمَانْ مْتَاعْ كَنِيسِةْ تْسَالُونِيكِي

2نُشْكُرْ اللهْ فِي كُلْ وَقْتْ عْلَى خَاطِرْكُمْ الكُلْكُمْ وْنِتْفَكّرُوكُمْ دِيمَا فِي صْلاَتْنَا، 3نِتْذَكّْرُوا قُدَّامْ إِلاَهْنَا وْبُونَا خِدْمِةْ إِيمَانْكُمْ وْجِهَادْ مْحَبِّتْكُمْ وْصَبْرْ الأَمَلْ مْتَاعْكُمْ فِي رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ.

4نَعْرْفُوا، يَا الإِخْوَة المَحْبُوبِينْ، إِنُّو اللهْ هُوَ الِّي خْتَارْكُمْ، 5رَانَا جِبْنَالْكُمْ الإِنْجِيلْ، مُوشْ بِالكْلاَمْ آكَاهُو، آمَا بْقُوِّةْ الرُّوحْ القُدُسْ وِالثِّيقَة الكَامْلَة، وْإِنْتُومَا تَعْرْفُوا كِيفَاشْ كُنَّا فِي وُسْطْكُمْ عْلَى خَاطِرْ مَصْلْحِتْكُمْ، 6كِيفَاشْ وَلِّيتُوا تَعْمْلُوا كِيفْنَا أَحْنَا وْكِيفْ الرَّبْ، وِقْبِلْتُوا كْلاَمْ اللهْ وْإِنْتُومَا تْعَانُوا مِالوْجَايِعْ وفَرْحَانِينْ بِالرُّوحْ القُدُسْ، 7وْوَلِّيتُوا مِثَالْ لِلمُؤْمْنِينْ الكُلْهُمْ الِّي فِي مَقْدُونِيَّة وْأَخَائِيَة، 8عْلَى خَاطِرْ كْلاَمْ الرَّبْ تِنْشَرْ مِنْ عِنْدْكُمْ، مُوشْ فِي بْلاَدْ مَقْدُونِيَّة وِبْلاَدْ أَخَائِيَة آكَاهُو، آمَا الخْبَرْ مْتَاعْ إِيمَانْكُمْ بِالله تِنْشَرْ فِي البْلاَيِصْ الكُلْهَا وْمَا عُدْنَاشْ مِحْتَاجِينْ بَاشْ نَحْكِيوْ عْلِيهْ. 9وْهُومَا يَحْكِيوْ عْلِينَا كِيفَاشْ رَحِّبْتُوا بِينَا، وْكِيفَاشْ رْجَعْتُوا لْرَبِّي وِبْعِدْتُوا عْلَى الصْنَبْ بَاشْ تْكُونُوا خُدَّامْ مْتَاعْ اللهْ الحَيْ وِالحَقْ، 10وْإِنْتُومَا تِسْتَنَّاوْ فِي جَيَّانْ إِبْنُوا مِالسْمَاءْ، وْهُوَ الِّي قَيّْمُو اللهْ مِنْ بِينْ المُوتَى، يَسُوعْ الِّي يْنَجِّينَا مِالغَضَبْ الِّي بَاشْ يْجِي.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index