Furvlenn hwilans

Miamun 42:22

22Da Ruben ini, “Dzi ni wai da agam? Dzi ni agam anuŋʼ naŋa nam asub maŋan yaba i mamaʼ igi. Da bitsintaʼ agam anuŋʼ iriŋant i nan u. Aruani da agi yu barabin muŋaʼ i araŋan naŋgan mampan.”