Furvlenn hwilans

Revelesen 3:18

18Waga yagunéka wuné gunéké kéni kudi wakweyo. Guné yae gol matu yaa yaane yéknwun yakwa pulak waga wunat kéraaké guné yo. Wani gol matu wan nak pulak mu. Guné wani mu kéraagunéran guna mawulé miték tésaakuké dé yo. Guné wunat waama baapmu wut pulak kéraagunéran guné nyékéri yamarék yate yéknwun mawulé male yasaakuké guné yo. Guné méniba kutdakwa marasin pulak wunat kéraagunéran guné miték kutdéngké guné yo. Waga yagunéran guna mawulé yéknwun ye miték téké dé yo.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index